Αρχική σελίδα » Εκπαιδευτικό Έργο » Σεμινάρια

Σεμινάρια

1.           Σεμινάριο Οργανωμένων Συμφερόντων

Ερευνητικό Σεμινάριο που πραγματοποιείται -σε τακτική βάση- τα τελευταία δέκα χρόνια, το οποίο επιδιώκει να συνδυάσει την επιστημονική διακλαδικότητα σε ό,τι αφορά τη μελέτη των Οργανωμένων Συμφερόντων στην Ελλάδα.  Η χρονική περίοδος που καλύπτει αρχίζει από τη Μεταπολίτευση και φθάνει μέχρι τις μέρες μας.  Συμμετέχοντες στο Σεμινάριο είναι μέλη Δ.Ε.Π., ερευνητές, νέοι διδάκτορες, φοιτητές (μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί των τελευταίων εξαμήνων), οι οποίοι προέρχονται από το όλα τα Τμήματα της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πάτρας και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.  Σημαντική, εξάλλου, είναι η παρουσία και η συμβολή εκπροσώπων από επιμέρους Οργανωμένα Συμφέροντα.  Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Πυθαγόρας ΙΙ» μέλη του σεμιναρίου αποτύπωσαν μέρος των μέχρι σήμερα εργασιών του στον «Άτλαντα Κοινωνικής Εκπροσώπησης», ο οποίος είναι υπό έκδοση.  Το Σεμινάριο, στο άμεσο μέλλον, σχεδιάζει να εκδώσει και τετράδια εργασίας με τις επεξεργασμένες εισηγήσεις που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό.

Η φετινή θεματική του κινείται στο πλαίσιο της διερεύνησης των σχέσεων, των ζητημάτων αλλά και των θεμάτων που απασχολούν εργοδοτικές και συνδικαλιστικές ενώσεις και συνδικάτα, καθώς και πρωτοβουλίες ή/και κινήματα πολιτών πριν και μετά την κρίση.

 

2.           Ειδικές Παρουσιάσεις 

Το Εργαστήριο αναλαμβάνει τη διεξαγωγή διαφόρων συναντήσεων, οι οποίες αποσκοπούν σε μια ενδελεχή και πλήρη ενημέρωση ομάδας επισκεπτών αναφορικά με τρέχοντα κοινωνικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα.

Το 2009 και το 2011 ενημέρωσε ομάδες ακαδημαϊκών επισκεπτών από τη Σλοβενία, τις ΗΠΑ και την Ολλανδία σε συνεργασία με το International Institute of Social Studies in The Hague, στο πλαίσιο της κατανόησης και της επεξήγησης της δημόσιας σφαίρας καθώς αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο των ερευνητικών του εστιάσεων.

  

3.          Επιμόρφωση Ενηλίκων «Ακαδημία Πλάτωνος - Δρόμοι της Γνώσης»         

Στους χώρους του Εργαστηρίου παρέχουμε εν μέρει την υποδομή για το πρόγραμμα εισαγωγής και επιμόρφωσης ενηλίκων αναφορικά με ζητήματα πολιτικής και πολιτειακής παιδείας.

 

4.          Συμβολικές Αναπαραστάσεις και χώρος

Το Εργαστήριο σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού συμμετείχε στο διετές αυτό κύκλο διακλαδικού Σεμιναρίου, που απευθυνόταν σε μεταπτυχιακούς και πανεπιστημιακούς.

 

5.          Συναντήσεις - Διαδρομές

Εβδομαδιαίες συναντήσεις υποψηφίων διδακτόρων του Μεταπτυχιακού Τμήματος με κατεύθυνση την Πολιτική Επιστήμη, σε συνεργασία με αντίστοιχους συναδέλφους από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.  Σκοπός των κοινών συναντήσεων ήταν η διάχυση των ερευνητικών πορισμάτων.