Ειδήσεις

Περισσότερα »

Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας και Μέσων Πληροφόρησης

 

Το

"Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας και Μέσων Πληροφόρησης"

λειτουργεί υπό την εποπτεία

του

Τομέα Πολιτικής Επιστήμης

στο

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης (Π.Ε.Δ.Δ.)

της

Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

στο

Εθνικό και Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών