Αρχική σελίδα » CSC

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΝΑΔΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / CANADIAN STUDIES CENTRE

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι στο Κέντρο Καναδικών Σπουδών, το οποίο βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, δίπλα στο Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας και Μέσων Πληροφόρησης,  έχει πραγματοποιηθεί η καταγραφή, αποδελτίωση και ταξινόμηση της βιβλιοθήκης του. Η συλλογή αριθμεί συνολικά 889 βιβλία, τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί σε 18 ενότητες. Αυτές είναι:

 1. Πολιτική Επιστήμη: 81 βιβλία
 2. Διεθνείς Σχέσεις: 36 βιβλία
 3. Ανάτυπα, με θέματα Πολιτικά, Ιστορικά, Κοινωνικά: 99 βιβλία
 4. Φιλοσοφία-Κοινωνική Πολιτική: 41 βιβλία
 5. Πολιτική Οικονομία: 100 βιβλία
 6. Ελληνική Ιστορία: 97 βιβλία
 7. Καναδική Ιστορία: 52 βιβλία
 8. Νομικά: 80 βιβλία
 9. Διαδίκτυο: 05 βιβλία
 10. Περιβάλλον: 09 βιβλία
 11. Βιογραφίες: 34 βιβλία
 12. Τέχνη: 76 βιβλία
 13. Λογοτεχνία: 77 βιβλία
 14. Ποίηση: 22 βιβλία
 15. Θέατρο: 09 βιβλία
 16. Περιηγητικά: 33 βιβλία
 17. Λεξικά-Εγκυκλοπαίδειες: 14 βιβλία
 18. Διάφορα: 24 βιβλία


Παρακαλώ, δείτε τη συλλογή, εδώ.

Η διεύθυνση του Κέντρου Καναδικών Σπουδών είναι Αιόλου 42-44 & Κολοκοτρώνη, 4ος όροφος (Μοναστηράκι).

Το ωράριο λειτουργίας του, ακόμη, δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Επικοινωνία: μπορείτε να καλέσετε στο 210 368-9593 (στο Εργαστήριο Πολ. Επικοινωνίας & Μ. Πληροφόρησης τον κ. Κων/νο Μπάσιο ή στο e-mail: kbasios[at]pspa.uoa[dot]gr)

 

We are delighted to announce that the Canadian Studies Centre’s library collection has been finally recorded, indexed and classified. This collection has a total of 889 books, which have been categorized into 18 sections. These are:

 1. Political Science: 81 books
 2. Foreign Relations: 36 books
 3. Booklets on Politics, History and Society: 99 books
 4. Philosophy-Public Policy: 41 books
 5. Political Economy: 100 books
 6. Greek History: 97 books
 7. Canadian History: 52 books
 8. Law: 80 books
 9. Internet: 05 books
 10. Environment: 09 books
 11. Biographies: 34 books
 12. Art: 76 books
 13. Literature: 77 books
 14. Poetry: 22 books
 15. Theatre: 09 books
 16. Travelling: 33 books
 17. Dictionaries-Encyclopaedias: 14 books
 18. Various: 24 books


Please, see the collection here.

The Canadian Studies Centre is adjacent to the Lab of Political Communication. Its address is 42-44 Aiolou Street and Kolokotroni, 4th floor (Monastiraki).

Since the hours of operation have not been settled yet, you are kindly advised to contact the Lab of Political Communication (Mr. Konstantinos Basios 210 368-9593 or e-mail: kbasios[at]pspa.uoa[dot]gr).