Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Μέλη ΔΕΠ 


  • Καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης, Κοσμήτωρ
  • Ομότιμος Καθηγητής Α-Ι. Δ. Μεταξάς

 

 

Παλαιοί Συνεργάτες στην Εκπαιδευτική Υποστήριξη

 

  • Ειρήνη Αθανσιάδου
  • Αίνη Γιαννακάκου
  • Αντώνης Μπακαλούμης
  • Κρίνη Καφίρη
  • Νίκος Κωνσταντόπουλος
  • Βάλια Αρανίτου
  • Νίκος Κάπλαντζης
  • Κυριάκος Μανωλάκος