Αρχική σελίδα » Ερευνητικό Έργο

Ολοκληρωμένα Ερευνητικά Προγράμματα του Εργαστηρίου Πολιτικής Επικοινωνίας

Κατάλογος των Ερευνητικών Προγραμμάτων

 

Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στις Ευρωεκλογές του 2009: Μετεκλογική συγκριτική έρευνα Κύπρου – Ελλάδας για την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος (2014)

Με βασικό συντονιστή και διοργανωτή το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, το Εργαστήριο, με την ιδιότητα του εταίρου της έρευνας συμπράττει στην προαναφερθείσα έρευνα, η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη.

 

Χαρτογραφώντας τη Μεταπολίτευση. (2013)

Με ενίσχυση από το πρόγραμμα Καποδίστριας, το Εργαστήριο συμμετείχε με μια έρευνα καταγραφής ορισμένων δεδομένων της μεταπολιτευτικής περιόδου. Η προσπάθεια επικεντρώθηκε κυρίως στο ποια ήταν η οργάνωση κομμάτων που διέθεταν κοινοβουλευτική παρουσία, όπως και το πώς λειτουργούσαν εσωτερικά.

 

Επιμόρφωση των συνδικαλιστών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. (2012)

Το Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας ανέλαβε την εποπτεία, την οργάνωση και το συντονισμό ενός προγράμματος επιμόρφωσης, που σκοπό είχε την πληρέστερη δυνατή θεωρητική κάλυψη όλων των πτυχών που αφορούν σε θέματα δημόσια σφαίρας και δημόσιου λόγου.

    www.eseesyndical.gr

 

Πρόγραμμα Finalist (2011)

Πρόκειται για μια διεθνή συνεργασία με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Πειραιά, με σκοπό τη διερεύνηση της ανάγκης των πολιτών για ενημέρωση σε ό,τι αφορά οικονομικά ζητήματα, όπως και επιμέρους χρηματοπιστωτικά και χρηματιστηριακά προϊόντα.  Η μελέτη αυτή θα επικεντρωθεί σε τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Κύπρος), ενώ στην έρευνα συμμετέχουν Πανεπιστήμια, ενώσεις καταναλωτών και κοινωνικοί φορείς από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο.

http://www.finalist-project.eu/Home/tabid/36/language/el-GR/Default.aspx

 

Οδηγός Εξαγωγών (2009)

Το Eργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας ανέλαβε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) να διαμορφώσει έναν οδηγό εξαγωγών για τις χώρες της Άπω Ανατολής.  Στο πλαίσιο αυτό θα αναλυθούν η οικονομική/ πολιτική κατάσταση των χωρών αυτών και οι δυνατότητες που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις για να δραστηριοποιηθούν εξαγωγικά στη υπό μελέτη περιοχή.  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους εμπορικούς κλάδους, στα προϊόντα, στα οφέλη, όπως και στους πιθανούς κινδύνους από την εξαγωγική δραστηριότητα  προς τις συγκεκριμένες χώρες.

 

Παλαιότερα Προγράμματα

 

Οδηγός για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Είναι το αποτέλεσμα μια εκτεταμένης έρευνας για το χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η οποία κατέληξε σε ένα τόμο γραμμένο στην αγγλική γλώσσα που θα αποτελούσε ένα οδηγό για την ποιοτική ανασυγκρότηση του αντίστοιχου τομέα της εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και ειδικότερα από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ).

 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή σε ό,τι αφορά τις τηλεπικοινωνίες

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) ως ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή και στο πλαίσιο της εποπτείας της ανέθεσε στο Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας τη σύνταξη σειράς μελετών με σκοπό την πληρέστερη δυνατή εναρμόνιση επιμέρους ρυθμίσεων της εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με τα κοινοτικά οριζόμενα. 

 

“. . .about Greece

Πρόκειται για το παλιότερο πρόγραμμα του Εργαστηρίου Πολιτικής Επικοινωνίας. Ξεκίνησε το 1997 με ερευνητικό αντικείμενο την πραγματολογική καταγραφή της σημερινής Ελλάδας. Τα κείμενα του τόμου είναι στα αγγλικά και οι συντάκτες του είναι αναγνωρισμένοι ειδικοί για τις θεματικές ενότητες που επιμελήθηκαν. Η έκδοση αυτή έχει ανανεωθεί μέχρι στιγμής 3 φορές και στην πρόσφατη προέκυψε και ένας δεύτερος τόμος με τίτλο: “Branding Greece”. Σκοπός της έκδοσης είναι η αντικειμενικότερη προβολή της χώρας σε διαμορφωτές της κοινής γνώμης ανά τον κόσμο οι οποίοι θα ήθελαν μια ευσύνοπτη εικόνα της χώρας. Κυκλοφορεί εκτός εμπορίου και διακινήθηκε αρχικά από το Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ και στη συνέχεια από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.

  

1η Έκδοση (επίτομη)             2η Έκδοση (επίτομη)                       3η Έκδοση (2τομη)