Αρχική σελίδα » Εκπαιδευτικό Έργο

Εργαστήριο Γραφής και Ανάγνωσης στην Πολιτική Επιστήμη

Το Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας και Μέσων Πληροφόρησης στο πλαίσιο της υποστήριξης του διδακτικού έργου του Τμήματος οργανώνει εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στην Πολιτική Επιστήμη

 • Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και συνεχίστηκε μέχρι και το 2013.
 • Το Εργαστήριο απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές-τριες των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων, και η διάρκειά του είναι ετήσια.
 • Ο αριθμός των φοιτητών-τριών που επιλέχτηκε για  να συμμετάσχουν ήταν περιορισμένος (έγιναν δεκτοί 40 φοιτητές από τις αρχικές 80 αιτήσεις) 
 • Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων χορηγήθηκε  βεβαίωση παρακολούθησης σε όσους ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στις απαιτήσεις του μαθήματος 

 

Το εργαστήριο αυτό έχει στόχους:

 1. Να εμπεδωθεί η κριτική προσέγγιση του περιεχομένου της ύλης της Πολιτικής Επιστήμης με την κριτική ανάγνωση κειμένων από τους διαφορετικούς κλάδους της.
 2. Να οργανωθούν ερευνητικές δεξιότητες και δεξιότητες γραφής.
 3. Να εκτεθούν σύγχρονα ερευνητικά ερωτήματα και προσεγγίσεις σε πλαίσιο τόσο εσωτερικής όσο και εξωτερικής διεπιστημονικότητας.
 4. Να προταθούν τρόποι αντιμετώπισης πρακτικών προβλημάτων μελέτης και παρακολούθησης – συμμετοχής στις διαλέξεις και τα σεμινάρια.

 

Έτσι, θα τύχουν απόπειρας επεξεργασίας ερωτήματα-ζητήματα όπως: 

 • Ποια είναι η «τέχνη» και η διαδικασία της έρευνας στην Πολιτική Επιστήμη;
 • Πώς προσεγγίζουμε κριτικά το αντικείμενο της Πολιτικής Επιστήμης (κριτικός λόγος και συλλογιστική, συνήθη προβλήματα στην κριτική σκέψη, αντίστοιχα κλειδιά, διαβάζω κριτικά για να γράφω κριτικά);
 • Πώς εντοπίζουμε το ερευνητικό υλικό (βιβλιοθήκη, indexes, databases, internet);
 • Πώς στοιχειοθετούμε τα επιχειρήματά μας στην Πολιτική Επιστήμη;
 • Πώς διαβάζουμε τα δεδομένα (ανακαλύπτω επιχειρήματα, ανακαλύπτω σημασίες, αιτίες);
 • Ποιες είναι οι ιδιότητες, το στυλ και το πλαίσιο συγγραφής ενός δοκιμίου;
 • Πώς χρησιμοποιούμε το χρόνο μας αποδοτικά και αποτελεσματικά;
 • Ποιες οι μέθοδοι μελέτης, ποιες οι τεχνικές ανάγνωσης;
 • Πώς διαμορφώνουμε το περιβάλλον μελέτης μας;
 • Πώς προσεγγίζουμε τις διαλέξεις, τα σεμινάρια;
 • Νοητικές πράξεις στην πολιτική επιστήμη (η σκέψη που σκέφτεται τη σκέψη).
 • Δεξιότητες σκέψης (δεξιότητες διερεύνησης, δεξιότητες συλλογισμού, δεξιότητες οργάνωσης πληροφοριών, μεταφραστικές δεξιότητες).

 

 Διδάσκων: Αντώνης Μπακαλούμης