Αρχική σελίδα » Το Εργαστήριο » Ερευνητικοί Τομείς

Ερευνητικοί Τομείς

Οι Ερευνητικοί Τομείς διακρίνονται κυρίως αναλυτικά και λιγότερο πραγματικά αφού ο καθένας εξετάζει μια πλευρά ενός ενιαίου γνωστικού αντικειμένου: του πολιτικού.

Ο διαχωρισμός είναι συνεπώς συμβατικός ώστε αφενός να καλλιεργείται η ανάπτυξη εννοιολογικών και μεθοδολογικών εργαλείων που να αντιστοιχούν στις ιδιαιτερότητες κάθε μιας από τις ερευνώμενες περιοχές και αφ' ετέρου σταθερά να υπενθυμίζεται η αλληλεξάρτηση η οποία υφέρπει και χαρακτηρίζει τις "σχέσεις" των Τομέων μεταξύ τους.

Οι επιμέρους Ερευνητικοί Τομείς του Εργαστηρίου είναι:

   I. ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

  II. ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

 III. ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

  IV. ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

   V. ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

  VI. ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 VII. ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

VIII. ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ