Αρχική σελίδα » Το Εργαστήριο » Πρακτική Άσκηση προπτυχιακών φοιτητών

Πρακτική Άσκηση προπτυχιακών φοιτητών

Από το 2012, το Εργαστήριο συμμετέχει, μαζί με άλλους θεσμικούς φορείς, στη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.

Λόγω των περιορισμένων εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου συμπράττουν μόνο τρεις  φοιτητές στη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς, ώστε η εμπειρία και η εποπτεία τους να είναι αποτελεσματική.

Στο σύντομο αυτό διάστημα της εμπλοκής του Εργαστηρίου, οι φοιτητές συμμετείχαν στην επεξεργασία αρχειακού υλικού από τις εκλογές του 2000, η οποία περιελάμβανε: την ψηφιακή φωτογράφιση παλιών αφισών που ανήκουν στη συλλογή του Εργαστηρίου, τη σάρωση αποκομμάτων από εφημερίδες της ίδιας περιόδου και την αποδελτίωση και ταξινόμηση παλαιότερων φωτογραφικών τεκμηρίων.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ήταν δίμηνη, εάν η απασχόληση ήταν οκτάωρη ή τετράμηνη, εάν η απασχόληση ήταν τετράωρη.

Πέραν όμως της χειρονακτικής δραστηριότητας, υπήρξε πρόνοια για ειδικότερες εμβαθύνσεις σε διάφορα θεωρητικά ζητήματα της Πολιτικής Επικοινωνίας. Προτάθηκαν συγκεκριμένα κείμενα από βιβλία και άρθρα, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, ενώ στο τέλος, προέκυψε και μια ολοήμερη διαδρομή-επίσκεψη σε επιλεγμένους δημόσιους χώρους, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα αυξημένο επικοινωνιακό και πολιτικό βάρος.

Τέλος, στις 8 Ιανουρίου 2015 οργανώθηκε μια συνολική παρουσίαση του Αρχείου Πολιτικών Αφισών του Εργαστηρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου επί των οδών Αιόλου 42-44 & Κολοκοτρώνη.

Η παρουσίαση στηρίχθηκε από την πρώτη ομάδα των προπτυχιακών φοιτητών, ήτοι την Τζοάνα Κοσκολέτου, το Χρήστο Μαρασλή και τον Αντώνη Σαρρή, όπως και από τη δεύτερη ομάδα, ήτοι τον Ανδρέα Ρούσσο, τον Ανδρέα Τζαναβάρη και το Χρήστο Τσερώνη.

Η εξωστρεφής διαδικασία είχε ως σκοπό την προβολή του σπάνιου και μεγάλου αρχειακού υλικού που διαθέτει το Εργαστήριο στο Τμήμα και την ακαδημαϊκή κοινότητα του Ε.Κ.Π.Α., όπως και η ανάδειξη της συμβολής αλλα και της προσφοράς των προπτυχιακών φοιτητών σε μια τόσο σύνθετη προσπάθεια.

Αποτύπωση του περιεχομένου της παρουσίασης, αλλά και βασικό πληροφοριακό υλικό για τη συλλογή των πολιτικών αφισών εμπεριέχεται στο Τετράδιο Εργασίας 1.

 

Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Μπάσιος