Αρχική σελίδα » ΤΥΠΟσκόπιο 1821 » Κυκλοφορία εφημερίδων 1824-1827

Κυκλοφορία εφημερίδων 1824-1827

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τους αναλυτικούς πίνακες κυκλοφορίας των τεσσάρων εφημερίδων της επανάστασης. Αναγράφονται για κάθε εφημερίδα χωριστά η ημέρα, η ημερομηνία έκδοσης και κυκλοφορίας κάθε φύλλου και συμπληρώνεται με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, αριθμός φύλλου και έτους, αριθμός σελίδων. Καταγράφονται επίσης, όπου χρειάζεται, επιπλέον παρατηρήσεις, κυρίως η έκδοση παραρτημάτων). Προσφέρεται έτσι, ανάγλυφη και απτή, μια συνολική εικόνα γύρω από την κυκλοφορία των εφημερίδων στην ελεύθερη Ελλάδα μέσα στο χρόνο.

Στοιχεία για τα γνωρίσματα καθεμιάς από τις εφημερίδες (ιδίως σχετικά με το εκδοτικό έτος, τον αριθμό των φύλλων και των σελίδων), παρουσιάζονται και στο τεχνικό υπόμνημα των ευρετηρίων των τοπωνυμίων.

Ειδικές περιπτώσεις σήμανσης

Διπλή αρίθμηση φύλλων. Επισημαίνεται ότι για διάφορους λόγους, ιδίως δε κατά τις πολιορκίες στο Μεσολόγγι και την Αθήνα, ο συντάκτης δεν κατορθώνει να τηρήσει την έκδοση στην προβλεπόμενη ημέρα, οδηγείται στη λύση της διπλής αρίθμησης των φύλλων. Εννοείται ότι διατηρούμε και εμείς τη διπλή αρίθμηση.

Στο πρώτο έτος της εφημερίδας Ελληνικά Χρονικά καταγράφονται δύο διαφορετικές εκδοχές των φύλλων 60 και 85. Τα φύλλα αυτά ευρετηριάστηκαν με την εξής προσθήκη προκειμένου να διακριθούν το ένα από το άλλο: στο τέλος της παραπομπής προσθέσαμε το γράμμα (α) για την πρώτη εκδοχή του φύλλου και (β) για την αντίστοιχη δεύτερη.

Λάθη τυπογραφικά στη σελιδαρίθμηση. Ορισμένες φορές, στην Εφημερίδα Αθηνών εμφανίζεται τυπογραφικό λάθος στον αριθμό της σελίδας. Στο ευρετήριο διατηρείται ο αριθμός όπως εντοπίζεται στην εφημερίδα και, ακολούθως, με τη χρήση sic, προσδιορίζεται ο σωστός σε παρένθεση. 

Στερεά Ελλάδα α) 11.3, 16.3, 23.4, 30.4, 50.1, 53.1,
β) [...] 9.26 sic (36)


Πίνακες κυκλοφορίας εφημερίδων: