Αρχική σελίδα » ΤΥΠΟσκόπιο 1821 » Συμμετοχή στα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2015

Στα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2015: παρουσίαση του έργου και των πρώτων αποτελεσμάτων

Η ολοκλήρωση ενός πρώτου κύκλου ευρετηρίασης και η εξοικείωση με την ύλη των εφημερίδων έδωσε την ευκαιρία στην αρχική ομάδα των φοιτητών/τριών να παρουσιάσει την δουλειά της: τα ευρετήρια ονομάτων από δύο εφημερίδες (Εφημερίς Αθηνών και τα δύο πρώτα έτη της Γενικής Εφημερίδος) και ορισμένες μικρές μελέτες αξιοποιώντας τα ευρετήρια ως εργαλείο έρευνας για την εξερεύνηση του τύπου και των χαρακτηριστικών του. 

 Οι εφημερίδες στην Ελληνική Επανάσταση. Πρωτοβουλία για μια συστηματική ευρετηρίαση

 

Νάσια Γιακωβάκη
Ευρετήρια των εφημερίδων 1824-1827.
Ανάδειξη μίας όψης της επαναστατικής δράσης και μύηση στην ιστορική έρευνα

Σία Τσούγκα
Το τμήμα των «Εξωτερικών» στη Γενική Εφημερίδα: μεθοδική επισκόπηση 

Βασίλης Σπυράκος-Πάτρωνας
Ο ρόλος του «Συντάκτη»: η περίπτωση του Γεωργίου Ψύλλα

Σοφία Πίλουρη 
Πέραν του συντάκτη: το ζήτημα των συνεργατών στις εφημερίδες της εποχής

Σπύρος Μαθιουδάκης
Οι γυναίκες στα ευρετήρια των ονομάτων

Ηλίας Ελευθεριάδης -  Άννα Ζερβού 
                                                                                          Σχέσεις μεταξύ εφημερίδων: συνεργασία, δημόσιος έλεγχος και αντιπαραθέσεις